Pastoralni listić

Pastoralni listić  07/08 2022

NAPOMENA: ZA SUDJELOVANJE NA MISNIM SLAVLJIMA NISU VIŠE POTREBNE PRIJAVE.
                        Koncepti higijene i pravila udaljenosti te zahtjevi za maskom (FFP2 u razinama alarma) moraju se i dalje poštivati !!!

RASPORED MISNIH SLAVLJA - SRPANJ /KOLOVOZ 2022

Datum Vrijeme MjestoMisno slavlje
Nedjelja, 03. srpnja 2022
10:15 sati
13:00 sati

16:00 sati
ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
St. Josef, Mosbach
Hl. Geist, Mannheim

St. Albert, Heidelberg

- za   + Peru Plavotić, n. o. Plavotić 
- za  ++ Matu, Maru i Antu Bagavac, + Katu Jakovljević, 
  n. Zdravko i Mara Baotić 
- za za duše u čistilištu, n. Ana Naletilić 
Nedjelja 10. srpnja 2022
10:15 sati
13:00 sati
16:00 sati
PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
St. Josef, Mosbach
Hl. Geist, Mannheim
St. Albert, Heidelberg

- za   +  Mariju Plavotić, n. o. Plavotić
- za  ++ Antu i Janju Baotić, n. Zdravko Baotić
- za   +  Blaža Matkić, n. Mara Matkić
Nedjelja, 17. srpnja 2022
10:15 sati
13:00 sati

16:00 sati
ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
St. Josef, Mosbach
Hl. Geist, Mannheim

St. Albert, Heidelberg

- za ++ Evu i Juru Mijić, n. o. Mijić
- za ++  Ružu i Tunju Božić, ++ Katu i Ivu Živković
  i za duše u čistilištu, n. Mara Živković
- za duše u čistilištu, n. Ana Naletilić
Nedjelja, 24.srpnja 2022
10:15 sati
13:00 sati
16:00 sati
SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
St. Josef, Mosbach, 
Hl. Geist, Mannheim
St. Albert, Heidelberg


- na nakanu, n. Mara Ćosić 
- za   + Peru Nikić, n. Marica Marku 
- za duše u čistilištu, n. Ana Naletilić
Nedjelja, 31. srpnja 2022
10:15 sati
13:00 sati
16:00 sati
OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
St. Josef, Mosbach, 
Hl. Geist, Mannheim
St. Albert, Heidelberg


- za   + Iliju Pranković, n. Marina Knopf  
- za ++ Željka i Maru Nikolić, n. o. Raič 
- na nakanu, N.N
Nedjelja, 07. kolovoza 2022
10:15 sati
13:00 sati
16:00 sati
DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
St. Josef, Mosbach, 
Hl. Geist, Mannheim
St. Albert, Heidelberg


- na nakanu, N.N 
- za ++ iz obitelji Kelava, n. Nikola Kelava 
- na nakanu, N.N  
Nedjelja, 14. kolovoza  2022
10:15 sati
13:00 sati
16:00 sati
DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU
St. Josef, Mosbach, 
Hl. Geist, Mannheim
St. Albert, Heidelberg


- na nakanu, N.N
- na nakanu, N.N
- na nakanu, N.N 
Nedjelja, 21. kolovoza 2022
10:15 sati
13:00 sati
16:00 sati
DVADESETPRVA NEDJELJA KROZ GODINU
St. Josef, Mosbach, 
Hl. Geist, Mannheim
St. Albert, Heidelberg


- za   + Emu Smolec, n. rod. Igor i Ana 
- za   + Anku i Anku Oršolić, n. Tatjana i o.
- za duše u čistilištu, n. Ana Naletilić
Nedjelja, 28.kolovoza 2022
10:15 sati
13:00 sati
16:00 sati
DVADESETDRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
St. Josef, Mosbach, 
Hl. Geist, Mannheim
St. Albert, Heidelberg


- za   + Denisa Sabljo, n. o. Sabljo
- na nakanu, N.N.
- za duše u čistilištu, n. Ana Naletilić
 DOWNLOAD:   PASTORALNI LISTIĆ

Cjelokupni raspored misnih slavlja za mjesec "SRPANJ /KOLOVOZ 2022" te ostale informacije i upute možete pročitati ili preuzeti u PDF-formatu na dole navedenoj poveznici.